Privacyverklaring In2Connection nav de GDPR regelgeving

In2Connection, gevestigd te Heldergemstraat 122 bus 2 te 9450 Haaltert, is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensen geleverd door In2Connection & Van Eesbeek Vanessa. In2Connection & Van Eesbeek Vanessa respecteren de privacy van alle klanten en mogelijk toekomstige klanten en zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van alle informatie, die u ons geeft.

In2Connection en Van Eesbeek Vanessa zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van klanten en potentiële klanten of voor andere websites en bronnen.

Persoonsgegevens die In2Connection verwerkt

In2Connection verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent de dienstverlening van In2Connection.

In2Connection heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Overzicht van de persoonsgegevens die In2Connection:

 • Jouw naam
 • Jouw E-mailadres
 • GSM/Telefoon
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel aan te maken op onze pagina’s of via recensies
 • Gegevens over jouw activiteit (mits uitdrukkelijke toestemming van jou)
 • Adresgegevens & facturatiegegevens
 • Sociale status (optioneel)
 • Jouw recensie via evaluatieformulier (mits uitdrukkelijke toestemming van jou)

In2Connection kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk om de website van In2Connection permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Na uitdrukkelijke toestemming door jou sturen we op regelmatige basis tips & tricks in de vorm van een nieuwsbrief en verslagen van coachings via E-mail. Je kan je uiteraard op eender welk moment uitschrijven.

Informatie wordt nooit aan derden doorgegeven tenzij onder contractname van de VDAB loopbaancheque aan Centrum Open Mind. Centrum Open Mind respecteert ook de huidige regelgeving en bescherming van de persoonsgegevens cfr de GDPR regelgeving.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een mogelijke coaching

In2Connection verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, voor zover dit een invloed heeft op de mogelijke coaching:

 • Gegevens rond Burn- & of Bore-Out
 • Gegevens rond depressie/coaching in het verleden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

In2Connection verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerkingsgrondslag uitvoering van een overeenkomst
 • Afhandeling betalingsmodaliteiten
 • Verwerkingsgrondslag na uitdrukkelijke toestemming: nieuwsbrieven & verslagen, online marketing
 • Verwerkingsgrondslag na uitdrukkelijke toestemming (aanvaarden cookies): analyse van jouw surfgedrag op de website om het aanbod van diensten en producten af te stemmen op jouw voorkeuren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In2Connection bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens verstrekt tbv een overeenkomst: Zolang de overeenkomst loopt + 7 jaar erna

Delen van persoonsgegevens met derden

In2Connection deelt jouw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (vb .VDAB Loopbaancheque en contracten in onderaanneming Open Mind).

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Daarnaast kan In2Connection jouw persoonsgegevens enkel verstrekken aan andere derden. mits jouw nadrukkelijke toestemming.

Beheer van de website, onderhoud van de website, beantwoorden van e-mails en de ledenadministratie wordt verzorgd Van Eesbeek Vanessa. Landingspagina’s en social media content worden deels beheerd door In2Connection & Efficado. In2ConnectionBusiness heeft de Facebookpixel geïnstalleerd, om die reden is het mogelijk om gepersonaliseerde Ads te sturen, ook kan de klantenlijst van In2ConnectionBusiness geüpload worden als target voor de aanmaak een look-a-like doelgroep binnen Facebook campagnes.

Cookies

In2Connection gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

In2Connection gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en veraangenamen het surfgedrag van de gebruikers op de site. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Het is echter mogelijk dat sommige funcies en services, op deze of andere websites niet naar behoren functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je kan de uitgebreide versie lezen in de aparte Cookie Policy, te vinden onderaan de Footer op elke webpage.

Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of het recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of het recht om vergeten te worden. Het recht om vergeten te worden is slechts van toepassing indien aan alle wettelijke & contractuele formaliteiten zijn voldaan (mits betaling van alle openstaande rekeningen etc…).

In2Connection biedt je eveneens de kans om uit te schrijven op nieuwsbrieven.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou bewaren in een computerbestand, naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar vanessa@in2connection.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Beveiliging persoonsgegevens

In2Connection neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Indien er toch sprake zou zijn van een datalek, volgen wij de wettelijke procedure in overeenstemming met de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van de website. Eventuele veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Check op regelmatige basis deze privacyverklaring. Deze pagina werd het laatst upgedate op 10 november 2022.