Uit de loopbaanbegeleiding voor starters kreeg ik de energie en motivatie om effectief te starten met de nieuwe onderneming. Ik kreeg dankzij de begeleiding van Vanessa structuur, een plan van aanpak via een stappenplan. De sessies waren altijd positief en heb er een positieve ervaring aan overgehouden.